Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür / Ömer Seyfettin

Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat sebebi ile hazırlanan Ötüken’in Ömer Seyfettin Külliyatı; yazarın sağlığında ya­yımladığı kitaplar temel alınarak aynı çerçevedeki diğer metinle­rin ilgili eserlere eklenmesiyle meydana getirilmiştir. ömer Seyfettin aşırı cepheli bir edip olmakla birlikte evvela hikâyecidir. Bu itibarla külliyat, hikâye dizisiyle başlatılmıştır. Anlatma esasına bağlı hem telif hem tercüme metinler, hikâye olarak değerlendirilmiştir.
Ömer Seyfettin’in ova hayatındaki ilk kitabı, elinizdeki ki­tabın ilk hikâyesiyle aynı adı taşır: Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür! Hikâyeler ı-Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür! cildinin genel çer­çevesi modernizm ve kadının toplum hayatındaki yerini yük­seltme iddiasıyla çaba gösteren lakin zaman zaman erkek düşmanlığı rengine bürünen feminizmdir.
Bu ciltteki bazı hikâyeler, kitaba adını verici “Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür!” başlıklı metinle direk doğruya tıpkı çizgidedir; bazıları ise bir yanıyla toplumsal değişme ve onunla gelen sorunlar, bayan-erkek ilişkileri ile kafa belli eden meseleleri işledikleri için onlara yakın metinlerdir. Bunların dışında, ömer Seyfettin’in talep dallarından birisi de destanlardır.
İlyada ve Fin destanı Kalevala’yı Türkçeye aktarmasının bu il­ginin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Anlatma esasına bağlı metin kapsamında bulundukları için söz konusu iki tercüme de hikâyeler tarafına dâhil edilmişlerdir.

Satın Almak İçin

Ömer Seyfettin’in Eserleri

ŞİİR:
 • Ömer Seyfettin’in Şiirleri (1972, Fevziye Abdullah Tansel derlemesi)
ROMAN:
 • Ashâb-ı Kehfimiz (1918)
 • Efruz Bey (1919)
 • Yalnız Efe (1919, 1988)
ÖYKÜ:
 • Harem (1918)
 • Yüksek Ökçeler (1922, 1988)
 • Gizli Mabed (1923, 1988)
 • Beyaz Lale (1938)
 • Asilzâdeler (1938)
 • İlk Düşen Ak (1938, 1980)
 • Mahçupluk İmtihanı (1938, 1982 bir oyun da içerir)
 • Dalga (1943, 1952)
 • Nokta (1956)
 • Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür (1958)
İNCELEME:
 • Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset (1912)
 • Yarınki Turan Devleti (1914)
 • Türklük Mefkuresi (1914)
 • Türklük Ülküsü (ilk 3 kitap birarada ölümünden sonra, 1975)

Bir Cevap Yazın