13.4 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 19, 2017
Etiketler Türkler

Etiket: türkler

Uzlar (Oğuzlar)

Uzlar (Oğuzlar) Uzlar, Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra Asya'da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey kadareniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068...

Batı Avrasya Steplerinde Türk Ve Alan Halkları Arsındaki Tarihi Bağlar

Batı Avrasya Steplerinde Türk Ve Alan Halkları Arsındaki Tarihi Bağlar Andreas etimolojisi, bize Alan kelimesinin *aryana’dan geldiğini söylemektedir. “Aryan” kelimesi bugün hâlâ en güvenilir ad...

Eski Çin Kültürü Ve Türkler- Dr. W. Eberhard

Eski Çin Kültürü Ve Türkler "Çin denildiği zaman birçok insanlar, memleketi düşman taarruzlarından ve dışardan gelen bütün kültür tesirlerinden ayıran Çin seddini hatırlarlar. Çin, bizim için kendi...

Türklerde Yılbaşı Ve Bahar Geleneği-Prof. Dr. Ahmet PİRVERDİOĞLU

Giriş Bir yıl içerisinde doğada baş gösteren değişiklikler insan toplumunun hayatını her zaman etkilemiş ve bunlar tarih boyunca bütün halklar tarafından çeşitli tören, ayin ve...

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri Bu alanla ilgilenen bilim adamları arasında son derece iyi belirlenmiş konvensiyonel dönemlendirmeye göre, Avrasya göçer medeniyetinin ilk önemli aşaması olarak...

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte “pozitivist...

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri Animist görüşlü eski Türkler, mevcut olan doğa olaylarını idrak etme iktidarında olmadıklarından, onlar hakkında çeşitli rivayet ve efsaneler...

Türkler Nasıl Müslüman Oldu ?

Türkler Nasıl Müslüman Oldu ? Türk-İslamcı resmi tarihimizin gizlediği konu: Türkler nasıl Müslümanlaştı? Bu konu Tarih dersi kitaplarımızda, Türklerin 9. ve 10. yy’da İslamiyet’i benimsediği yazılarak...

Kimmer Ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri

Kimmer Ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri Kimmer ve İskitler, ana vatanı Türkistan olan topluluklardır. Her ikisinin de etnik menşeî hakkında çeşitli görüşler ileri...

Tarihte Türklük – Prof. Dr. Lâszlö Râsonyi

Tarihte Türklük Türklerin Anayurdu Batılı milletlerin ortaya çıkışlarından daha önce Türklük, dünyamızın en büyük sahnesini teşkil eden Eurasia'nın her çağında ve her köşesinde büyük bir rol...