23 C
İstanbul
Pazartesi, Ağustos 21, 2017
Etiketler Eski türkler

Etiket: eski türkler

Eski Türklerde Bilim-Prof. Dr. Esin KAHYA

Eski Türklerde Bilim Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır, diye kabul edersek, sınırları nedir?...

Eski Türklerde Kadın- Halil Can Akgün

Eski Türklerde Kadın Eski Türklerde kadın, ailede, toplumda ve devlette çok önemli bir yere sahiptir. Ataerkil bir toplum olmalarına rağmen kadın kocasının bir malı değil...

Türklerde Yılbaşı Ve Bahar Geleneği-Prof. Dr. Ahmet PİRVERDİOĞLU

Giriş Bir yıl içerisinde doğada baş gösteren değişiklikler insan toplumunun hayatını her zaman etkilemiş ve bunlar tarih boyunca bütün halklar tarafından çeşitli tören, ayin ve...

Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri

Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri Kadın ve erkek insan türünün devamını sağlayan, hayatlarını bütünleştirerek bir araya gelen iki ayrı cinsi oluştururlar. İnsan toplumlarının en ilkelinden en...

Eski Türklerde Aile

Eski Türklerde Aile Sosyal yaşamın vazgeçilmez ortamı olan aile, biçim farklılıkları göstermekle birlikte, tarihin her aşamasında görülmüş ve çeşitli biçimlerde tanımlanmış olmasına rağmen, mahiyet olarak...

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri Bu alanla ilgilenen bilim adamları arasında son derece iyi belirlenmiş konvensiyonel dönemlendirmeye göre, Avrasya göçer medeniyetinin ilk önemli aşaması olarak...

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte “pozitivist...

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri Animist görüşlü eski Türkler, mevcut olan doğa olaylarını idrak etme iktidarında olmadıklarından, onlar hakkında çeşitli rivayet ve efsaneler...

Kimmer Ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri

Kimmer Ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri Kimmer ve İskitler, ana vatanı Türkistan olan topluluklardır. Her ikisinin de etnik menşeî hakkında çeşitli görüşler ileri...

Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar – Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu

Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar Türklerin dörtbin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıtalarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaşamaları,...