23 C
İstanbul
Pazartesi, Ağustos 21, 2017
Etiketler Destan

Etiket: destan

Manas Destanı Ve Kırgız Halk Edebiyatı-Yrd. Doç. Dr. Naciye YILDIZ

Ana Hatlarıyla Kırgız Halk Edebiyatı Kırgız Türkleri, zengin halk edebiyatına sahip Türk boylarından birisidir. Yüzyıllardan beri süregelen bu gelenek, bir yandan Türk halk edebiyatının ölçü,...

Tatar Halk Efsanelerinde Şüreli Tipi Üzerine/ Halil Can Akgün

Tatar Halk Efsanelerinde Şüreli Tipi Üzerine Kaynağını halkın geçmişinden, kültüründen ve bulundukları coğrafyadan alan halk efsaneleri, bir milletin kimliğini ve karakteristik özelliklerini belirleyen en önemli...

Bozkurt Efsanesi – Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

Bozkurt Efsanesi  Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, içtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk zümrelerinde başka başka anlaşılmıştır. Göktürklerde dişi kurt, bir...

Türk Destanının Tasnifi – Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

Giriş Millî destanlar, tarihi vak’aları tasvirden ziyade milletin yüksek millî duygularını in’ikâs ettiren, tamamıyla ve yahut az çok tarihe müstenit bir ideal âlemi gösteren halk...

Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yeni Düşünceler-Prof. Dr. Fuzuli Bayat

Giriş Türk mitolojisinin ve bedii düşünce tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Oğuz Kağan Destanı, Uygur alfabesi ile XIV. yy. başlarında yazıya geçirilmiş olup yegane elyazma...

Kurmanbek Destanı’nın Varyant Ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma

KURMANBEK DESTANI”NIN VARYANT VE VERSİYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Survey on Variants and Versions of “Kurmanbek Epos” Doç. Dr. Abdulselam ARVAS Bu araştırmada Türk dünyası destancılık geleneği...

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri Animist görüşlü eski Türkler, mevcut olan doğa olaylarını idrak etme iktidarında olmadıklarından, onlar hakkında çeşitli rivayet ve efsaneler...

Uygurların Türeyişleri- Bahaeddin ÖGEL

  UYGURLARIN TÜREYİŞLERİ   GÖKTEN İNEN IŞIKLA KAYIN AĞACININ BEŞ ÇOCUK DOĞURMASI Uygurlar, 300 senelik bir süre içinde, Göktürklerin hakimiyeti altında kaldıktan sonra. M.S. 744 de büyük...

Oğuz Kağan Destanı- Bahaeddin ÖGEL

OĞUZ DESTANININ ÖZELLİKLERİ Eski Türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. Hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbetteki Oğuz-Kağan gibi,...

Mete Efsanesi- Bahaeddin ÖGEL

Mete Efsanesi türk destanları ''Eşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!"                      "Toprak verilemez, çünkü devletindir!"türk destanları METE'NİN GENÇLİĞİ OĞUZ-HAN'INKİNE BENZİYORDU "Büyük...