Şehzade Burhaneddin Efendi

Serdârı Hakan 2. Abdülhamid Hânın 7 oğlundan biri olan şehzâde Mehmet Burhâneddin Efendi, 19 Aralık 1885 de Babasının hükümdarlığı zamanına geldiğinden dolayı Yıldız Sarayı’nda dünyaya geldi. İsmini ise genç yaşta vefat eden amcasından alıyordu.şehzade burhaneddin

Burhaneddin Efendi, çok yakışıklı, kültürlü, güzel giyinen, güzel konuşan ve güzel yazan bir şehzâde idi. Musikişinas olup harika çocuk sıfatıyla 7 yaşındayken bir Bahriye Marşı dahi bestelemişti. Bununla beraber çok yüksek müzikalite ile çalan bir piyano ve viyolonsel virtüözüydü, aynı zamanda da ressamdı ve bunların ötesinde babası gibi çok usta bir biniciydi. Meziyetleri sebebiyle padişah en çok bu oğlunu sever; hatta Cuma selâmlıklarında arabasına yalnızca onu alırdı. Avrupa’daki gibi tahta gençlerin çıkmasını temin etmek maksadıyla, verâset usulüne değiştirerek bu oğlunu yerine veliahd yapmayı düşündüğü bile söylenmiştir. şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin 

Oğlu Osman Ertuğrul Efendi’nin bir gazeteciye anlattığına göre dönemin, Amerikan büyükelçisinin kızı atla gezinti yapmayı çok seviyormuş. Büyükelçinin kızı atla gezinti yaparken Şehzade Burhanettin Efendi’yle tanışmış ve aşık olmuş. At sırtında Belgrad Ormanları’na gider, korumaları atlatıp saatlerce ortadan kaybolurlarmış. Şehzadenin de gönlü kızda olduğundan evlenmek istemişler. şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin

***

Durumdan haberdar edilen büyükelçinin araya koyduğu hatırlı kişiler durumu II. Abdülhamit’e anlatıp evliliğe onay vermesini istemiş ama II. Abdülhamit bu öneriyi küstahça bulup ‘Olmaz’ demiş. Sonra da diplomatik bir kriz yaratıp büyükelçinin İstanbul’dan geri çekilmesini bildirmiş. Böylece bu aşk ayrılıkla son bulmuştur. şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin

Daha sonra, Mabeyn katibi ve Açba Prensi Mehmet Refik Bey’in kızı Hidayet Hanım, Yıldız Sarayı’na babasını ziyarete gittiğinde Şehzade Burhanettin Efendi genç kızı beğendi ve evlenmek istedi. Böylece Şehzade ile Hidayet Hanım 1907’de Yıldız Sarayı’nda evlendiler. Ama bu evlilikte en çok üzülen taraf Hidayet Hanım oldu. Çünkü aşık olduğu kocası onu kısa sürede unutup Aliye Hanım’a aşık oldu ve bunun üzerine Şehzade Burhanettin Efendi 1911’de Aliye Hanım ile evlendi. Aynı yılın 26 Kasımında Şehzade’nin Hidayet Hanım’dan Fahrettin Efendi isimli ilk oğlu, sonraki yılın 18 Ağustosunda ise Aliye Hanım’dan Osman Ertuğrul Efendi isimli ikinci oğlu doğdu. şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin

Şehzade bu sırada Yeniköy’de satın aldığı yalıyı yıktırıp yeniden yaptırdı. Bu tarihten itibaren Burhanettin Efendi’nin hayatı geriye dönülmeyecek ölçüde değişti.

Bu olaydan bir sene sonra yani 1913’te Burhaneddin Efendi’ye, hali hazırda olan Arnavutluk tahtı teklif edildi. Ama şehzade reddetti. şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin

***

Ulu Hakanın tahttan indirilmesi üzerine, muhtemelen şerlerinden korunmak için İttihatçılarla, bu durumdan rahatsız olamasına rağmen dostluk kurdu. Bir müddet sonra işkillenen İttihatçılar, kendisini göz hapsine aldılar. Bunun üzerine çocuklarını alıp Kendini güvende hissetmeyen Burhanettin Efendi ilk eşi Hidayet Hanım’ı geride bırakıp Fransa’ya gitti. Bir daha da dönmedi. Ticaretle meşgul oldu. Geniş bir çevre edindi.

Bu dönemlerde Maliye Nazırı Cavid Bey Paris’teyken, Burhanettin Efendi’nin ikinci eşi Aliye Hanım ile Cavid Bey arasında bir ilişki başladı. Aliye Hanım gönlünün sesini dinledi ve Burhanettin Efendi’den 1919’da boşanıp Cavid Bey ile evlendi.

Bu olaydan sonra 1921 tarihinde Burhâneddin Efendiye Iraklı generallerce Irak tahtı teklif edildiyse de, Şehzâde daha bir karar vermeden Birleşik Krallık bu duruma karşı çıktı.
Burhanettin Efendi, 1924’de halifelik kaldırılıp hanedan yurt dışına sürgün edildiğinde 39 yaşında bir miralaydı ve o sırada zaten yurt dışındaydı. 29 Nisan 1925 tarihinde Viyana’da Georgina Leonora Barnard Mosselmans ile bir izdivaç yaptı. Aynı yıl ondan da boşandı.

***

1930’da New York’a yerleşti. Büyük bir petrol şirketinde 2000 dolar maaşla idare meclis âzâsı idi. Bu sebeple hanedanın diğer mensupları gibi maddî sıkıntı çekmedi. New York’un en zengin muhiti 5. Caddede otururdu. Hususî otomobili vardı. Son evliliğinden tam 8 yıl sonra, yani 1933’te Elsie Jackson adında zengin bir Amerikalı dul ile evlendi. Yaklaşık 16 senelik bir birlikteliğin ardından 5 Haziran 1949’da 64 yaşındayken kalp krizi geçirerek yine Amerika da hayata gözlerini yumdu. şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin şehzade burhaneddin

Cenâzesini gemiyle İstanbul’a getirdilerse de, dönemin hükümeti tarafından iniş izni verilmeyince gemideki yolcular dahi herkes açık denizde tahliye edilmelerine karar verildi. Bunun üzerine Şehzâdenin naaşı Şam’a götürülüp, amcası Sultan Vahideddin’in de bulunduğu Sultan Selim Câmii hazîresine defnedildi.

 

Bir Cevap Yazın