Şamanizm Hakkında Sorular 

Şaman Tanrısı kimdir?  

“Türk inançlarında Gökdemircisi adında bir varlık vardır ve onun Şamanların tanrısı olduğu var sayılır. Gökdemircisi yaptığı mucizevi aynalardan yer yüzüne atar. Yer yüzündeki şamanlar bu aynaları alır ve Şamanlık aletlerine ilave ederler. Şamanların, Türk inançlarına göre, mucize yaratan büyük demirciler olduğu düşünülür. Bu yüzden onlardan kötü ruhlar veya varlıklar korkar. Demirci de çoğu zaman halkı kötü ruhlardan ve hastalıklardan koruyan kişi olarak görülür.şamanizm nedir

Baykal Gölü’nün kuzeydoğusunda bulunan Sibirya Türk halklarından Sakalar’da ve Buryatlar’da demire karşı saygınlık, demirciyi yüceltme, büyük görme, hala sürdürülen bir gelenektir. Burada Demircinin gizemli gücünün, şamanın gücü ile eşit olduğuna, hatta demircinin gücünün şamanın gücünden fazla olduğuna inanılır. Sahalar Demirci ve Şamanların bir yuvadan olduğunu öne surer. Sibirya haklarından Buryat Türkleri’nin inançlarına gore ise demirci doğaüstü yetenekleriyle şamanı öldürebilir, Şaman ise aynı tarzda demirciyi öldüremez.şamanizm nedir

tengricilik ve göktanrı
tengricilik ve göktanrı

***

Şamanı ceza  vermek mümkün mü?
“Eski zamanlarda Bütey-İlii adlı çok ünlü bir şaman varmış. Hangi hayvana baksa, hangi insana baksa, o insan ya da hayvan ölürmüş. Bu sebeple o Şaman’ı ağaca bağlamışlar ve sivrisineklerin ortasında üç gün kalmış, insanlar onu bu şekilde cezalandırmayı düşünmüşler ama Şamana bir şey olmamış. Sadece O’nun el ve ayak parmakları eşit hale gelmiş. Bu sebeple Bütey-İlii (Eşit El) diye adlandırılmış.”şamanizm nedir

Şaman’ın üç günlük uykusunda ne yaşanır?
“Şaman adayı olan genç kişinin nöbet hali bazen altı yıl sürüyor. O insan Şaman olmadan önce bir rüya görür: Gökten ve yerden önce ölen, yani gök ve yer yaratılmadan once, Şamanlar’ın ruhları ile başka ruhlar bir araya gelip Şaman adayını keserler, parçalarlar, çıkan kanı Şaman davulunun (Dünür) tokmağına (Bılaayak) alıp pek çok ölümlere neden olan hastalıkların yollarına serperler. Bu üç gün içinde Şaman adayı ölü gibi yatar, hiçbir şey yemez ve içmez.”şamanizm nedir

Kaynaklar:

(Ahmet Tacemen, Bulgaristan Türkleri İnançlarında İlkyaz Gündönümü, Türk Dünyası dergisi, Kültür Bakanlığı, Eylül 1993)

(Doç.Dr. Yuriy Vasiliev, Saha Halk Edebiyatı Örnekleri, S.147)

Malov S.E., Şamanstvo u Sartov Vostoçnogo Turkestana – Sbornik MAE 1918, t-V, vıyp-l, s.7.; Vaynşteyn S.İ., Tuvinskoe Şamantsvo, Moskova 1964, s.72

şamanizm nedir

şamanizm nedir

Bir Cevap Yazın