Şamanizm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2. Bölüm

Erkek mi kadın şaman (kam) mı üstündür?

“Bazı Şamanistlere göre en üstün şamanlar, kadın şamanlardır. Eski zamanlarda Şamanlığın, kadınlara özel bir sanat olduğunu gösteren işaretler vardır.”

Şaman niçin dans edip ilahi söyler?

… “Şaman müzik ile beraber kendi etrafında dönerken çıkardığı hayvan seslerinden, uçma taklitlerinden hayvan gibi zıplama ya da sürünmelerinden kendi varlığının bilincini unutacak kadar sarhoş hale gelebilmek veya huşu içine girebilmektir.

Bu durum da deneyimini, diğer dünyaya yolculuğunu, zorla yükselişini veya tehlikeli düşünü hayvan şekilli ruhlarla mücadelelerini bitkin düşünceye kadar her durumu mimiklerle canlandırmaktadır. Bu seanslarda asıl gaye ruhları onlarda bulunan sırlar hakkında sorguya çekmek, gelecek hakkında bilgi edinmek, rahatsız olan kişinin ruhunu görünmez veya serseri yaratıklar tarafından kaçırılmakla tehdit edilen ruhları aramak yani büyü aracılığıyla iyileştirmektir.

Türkmenler’de şaman bir kehanet elde etmek amacı ile dört yöne koşmaya başlar ve kendinden geçinceye kadar koşardı. Bu durumda iken hayalinin kendisine gösterdiği şeyleri dile getirir ve orada bulunanlar şamanın söylediği sözleri dikkate alır gereğini ona göre yapmaya çalışırlardı.”

Türk boylarında şamana ne ad verilir?

“Türk boylarında şamanlara Kam denirdi. Gerçek kamlar dünyevi işelere düşkün değildirler. Kamlar hakkındaki söylentilere göre, gerçek kamlar yoksul olmaya mahkumdur. Zaten kendileri de buna inanır. Kam, Şamanistler’in inançlarına göre, tanrılar ve ruhlarla insanlar arasında aracılık yapma becerisine sahip olan kişidir. Kamlar, ufak tefek ruhlara aileyi koruyan ateş ve yer-su ruhlarına bizzat kendileri de kurban sunabilir.”

Şaman = Baksı = Kam = Oyun terimleri kime denir?

“Mitoloji insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş bir yansıması olduğuna göre farklı toplumlarda bu farklılık gösterebilir. Yuçen dilinde Şaman büyücü anlamına gelir. Türkçe’de Kam, Yakutlar’da Oyun, Kırgız, Özbek ve Kazaklar’da ise Baksı anlamına gelir.”

Şaman’ın ana hayvanı (İye kul) var mıdır?

“Her şamanın onu temsil eden bir hayvanı olur. Bu hayvan mızrak gagalı, keskin pençeli, üç kulaç kuyruklu, büyük bir kuştur ongun da diyebiliriz. Şaman bu kuşu ömrü boyunca iki defa görür. Birincisi Şaman olduğu zaman, ki o zaman Şaman’ın ruhunu eğitmek için gelir, ikinci kez göründüğünde ise Şaman’ın ölüm vaktidir. Bütün ana hayvanlar birbirlerine benzer. Ana hayvan ilk göründüğünde Şaman’ın ruhunu yere yani akçam ağacının dalının budağına eğitmek amacı ile götürür. Büyük Şaman’ın ruhu o ağacın dokuzuncu dalının budağında eğitilir.”

Şaman’ın Ağacı ne demektir?
“Şaman olacak adamın ruhu aşağıda Cokuo adlı dağın yanında bulunmaktadır. Orada tepesi olmayan dalları aşağıya eğilmiş, büyük akçam ağacı olduğu söylenir. Bu ağacın şimdi de var olduğu söylenir. O ağacın aşağı dallarından en yükseklerine kadar, bütün dalların budaklarında yuvalar vardır. Ruhları bu ağacın üst dallarındaki yuvalarda terbiye edilen Şamanlar, ruhları alt yuvalarda terbiye edilen Şamanlar’dan daha güçlü ve daha büyük olurlar.”

Kam cüppesi neden vazgeçilmez bir araçtır?

“Geleneğe uygun bir cübbe hazırlamak, pahalı olurdu. Ancak inançlara göre de, cüppesi olmayan kamlar, kötü ruhlara karşı fazla cesaret gösteremez. Kamlar işte bu sebeple, ne yapar eder bir şaman cübbesine sahip olur. Kötü ruhlarla mücadelede kullanılan ‘manevi’ yayın yaptığına inanılan cübbedeki süslemeler ise genellikle şunlardır: Sembolik küçük yay ve silahlar, kötü ruhları dinlemek amacı ile sembolik kulak, ay, güneş, yıldızlar, erlik dünyasında yaşayan kurbağalar, yılanlar, keçe, kumaş, bez parçaları ve çeşitli manevi süslemelerle donatılır.”
 

4 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın