Osmanlı Devleti Kuruluşu Ve Efsaneler

400 ÇADIR EFSANESİ Mİ?
12.000 ÇADIRLIK DÜZENLİ ORDU MU?
OSMANCIK MI? 
TÜRK ORDUSUNDA BİR OTTOMAN (KOMUTAN) MI?
ERTUĞRUL GAZİ YAŞADI MI?
MASALLARI BİTİRİYORUZ…

Osmanlı Devletinin kuruluşunda en büyük ve bilinmeyen gerçek Altınordu hanlığı içerisindeki çekişmelerdir. İlk dönemler Moğol olan Altınordu Hanlığını yöneten komutanlar ile Moğol İlhanlı arasında büyük çaplı çekişme Osmanlının kuruluşuna sebeptir. Altınordu Hanlığı içerisinde güç dengeleri vardır güç dengelerini sağlayan ve en güçlü komutan Nogay’dır Altınordu Hanlarını yöneten Nogay’dır. 1264’de ölen Berke’nin hükümdarlığının son yıllarında, Nogay Bizans’a karşı Bulgar işbirliğini sağlamak için Trakya’da faaliyetteydi. Bizans hâkimiyetini yeniden kurmuş olan VIII. Michael, İlhanlı taraftarıydı. Nogay 1265’de Bizans Bulgar-Nogay tehdidi ile sarsıntı geçirdi. Berke’nin ölümünden sonra, Nogay kendi gücünü pekiştirmeye ve bu gücü hızla güneye ve kuzeye doğru yaymaya çalışıyor teşkilatlanıyordu. VIII. Michael’in ölümünden (1282) sonra, Nogay halefi II. Andronikos’la bir ittifak sürdürdü ve Bulgar çarlığına kendi adayını oturttu. osmanlı devleti kuruluşu

Nogay, Kıpçak hanlığındaki soyu arasında birlik ve düzeni sağlaması için özel bir hüküm aldığını iddia etti.  Osmanlı devletinin kuruluşunu sağlayan Nogay’ın alt yapısı ve kendisidir. Artık Bulgaristan gerçekten de Nogay hanlığının bir vassalı,uydu devletiydi Nogay’ın bir oğlu Bulgar Çarı Terter’in kızı Soki ile evlenmişti. Nogay’ın savaşlar ve başarılar uzun yıllar devam etti bütün rakiplerini bertaraf etti ancak 1299’da bu taht kavgalarının kurbanı oldu.

***

1298’de önce desteklediği sonra rakip olduğu Tokhtu’ya yenildi ve kuvvetleri dağıtıldı Muhtemelen 1299 sonbaharında, ele geçirildi öldürüldü. Tokhtu ile Nogay arasındaki zorlu mücadele, biri aşağı Volga diğeri Bug ve Kırım arasında ki siyasal yapı ile ilgili bir mücadeleydi. Osmanlı devleti kurulmadan önce Bizans önlerinde Bulgaristan’a kadar yoğun bir Türk göçü oldu. Bu göç Osmanlı Devletinin alt yapısıdır. Cl.Cahen’in belirttiği gibi Osmanlı Hanedan’ın kuruluşu karanlığa gömülüdür. Dönemin tarihçileri Osmanlı beyliği ile ilgili kayıt vermiyor. Osman Gazi Beyliğinin yaptığı iddia edilen 1304-6’daki Katalan seferinden dönemle ilgili birçok ünlü tarihçi bahsetmiyor.  osmanlı devleti kuruluşu

Yine ünlü tarihçi Pachymeres’in (Ö. 1313) Osmanlı beyliği adına Türkmen beylikleri listesinde yer vermiyor küçücük beylikler varken neden Osmanlı tarihine yer verilmemiş? Bir defa yaptığımız araştırmalarda edindiğimiz bilgiyi altını çizerek belirtmemizde yarar bulunmaktadır. Osmanlı öncül-devleti kesin biçimini, Altın Ordu ile Müslüman İlhanlı arasındaki kısa süreli açık savaş döneminde aldı.  osmanlı devleti kuruluşu

***

Nogay ve Tokhtu arasında Altın Ordu’da üstünlük kavgasının 1299’da Tokhtu lehine sonuçlanması Osmanlı devletinin kuruluşuna vesile oldu. 1304’te Moğol imparatorluğunun tekrar bir araya gelmesi için yapılan kısa ömürlü tasarı ile öncül Osmanlı’nın kuruluşu şekillendi. Nogay Boğazlar ve civarında, hem Asya hem de Avrupa kıyılarında, Altın Ordu yanlısı tampon-uydu küçük Beylikleri İlhanlı’ya karşı kurdurulmuştu. İlhanlı-Altın Ordu çatışması ile Boğaz içinden Kafkaslar ve Harezm’e bulunan kavis üzerinde oynanan oyun Osmanlıyı tarih sahnesine çıkardı.

Altınordu’den gelerek Bizans etrafına yerleşen 12.000 Çadır Türk göçü ile Osmanlı devletinin kurulduğu tespitlerimiz ile ilgili H.İnalcık:  osmanlı devleti kuruluşu

” Nogay, Müslüman’dı ve Sarı Saltuk’un etkisi altında idi.10.000 çadırlık bu Türkmen grubu, Gagavuz adını almışlardır.” diyor.

Halbuki bu statükoyu bozmamak için tarihin 180 derece saptırılmasıdır.
1 – Sarı Saltık Gagavuzların değil Osmanlının kuruluşunda rol oynamıştır.
2 – Önemli bir kısmı Müslüman olmuş hem de 12.000 çadırlık Asker aile reislerinden oluşan bir Türk topluluğunun din değiştirerek Gagavuzların bölgesine gittiğine dair hiç bir kayıt yoktur. Gagavuzlar ile göç eden Altınordu hanlığı içerisinde yer alan Nogay Türklerinin bir ilgisi olmadığı gibi Hristiyan oluvermesi doğru değildir.  osmanlı devleti kuruluşu

Halil İnalcık: osmanlı devleti kuruluşu
“Osmanlı devletinin kuruluşunun mimarlarından Sarı Saltuk’un Türkmenleri Nogay’ın savaşçılarıydı” diyor (Devlet-i Aliyye s.3 ) Devamın da “Balkan Türklerinin büyük destanı Saltuknâme’de Baba Saltuk Balkanlar’da bir Alp-eren Gazî olarak gösterilir” diyor.

Nogay’ın daha önce Bizans çevresine iskan ettiği 12.000 Çadırlık Türk birliği Sarı Saltuk gibi bir derviş gazi tarafından neden Hıristiyan yapılsın?  osmanlı devleti kuruluşu

H.İnalcık: osmanlı devleti kuruluşu
“Babaî-abdal dervişlerin Balkanlar’da faaliyet merkezi olacaktır.1299’da Nogay ölünce, Türkmenler koruyucularını kaybettiler” diyor. osmanlı devleti kuruluşu

Osmanlı’nın menşe konu iki ayrı tarih var: osmanlı devleti kuruluşu
1- Süleyman Şah Oğlu Ertuğrul Gazi ve 400 çadır efsanesi
2- Altınordu Emiri Nogay ve 12.000 Çadır  osmanlı devleti kuruluşu
Bir önce yazımızda belirttiğimiz gibi Osman Gazi‘nin dedesi olduğu iddia edilen Süleyman Şah ile Kutalmış oğlu Süleyman Şah menkıbesi benzeştirilmek istenmektedir. (Kutalmış Oğlu Süleyman Şah 1080 li yıllarda Tutuş tarafından öldürüldü Ertuğrul Gazi ile arasında öldükten sonra 170 yıl var) Muhtemelen Aşık Paşa Kutalmış Oğlu Süleyman Şah’ın Anadolu’da o tarihlerde halen devam eden efsanevi devlet kuruculuğundan ve yiğitliğinden kaynaklanan sevgiyi Osman Gazinin hayali dedesine de Süleyman Şah adını vererek etkileşim sağlamak istemiştir. Nitekim bu gün bile bu etkileşim devam etmekte Türkiye Sultanlığını kuran Anadolu fatihi Kutalmış Oğlu Süleyman Şah’ın türbesi bile Osman Gazinin hayali dedesinin sanılmaktadır. osmanlı devleti kuruluşu

AŞIKPAŞAZADE’NİN ESERLERİ HAYAL Mİ GERÇEK Mİ ?


Osmanlı’nın kuruluşu ile ilgili Kayı boyu ile başlayan efsane yakın tarihimizde hiç bir delile ve tarihi kayda dayanmayan Aşık Paşa tarafından II.Beyazıd’ın emri Edebalı boyundan dervişlerin katkısıyla ile kaleme alınmış -adı üstünde-bir menakıbnamedir.  Daha açık bir ifadeyle 400 Çadır dan devlet masalı bir menakıbnamedir. Menakıbname demek Savaş sırasında Askerleri eğlendirmek için anlatılan hikaye demektir. osmanlı devleti kuruluşu

Nitekim Prof.Dr Halil İnalcık:

Aşıkpaşazade‘nin menakıbnamesinden tarih uydurulmasını anlamakta zorluk çekiyorum” diyor.Ancak diğer taraftan bu anlamakta zorluk çektiği hususa uygun tarih anlatıyor.
Sevgili Okurlar, Rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık çok iyi bir tarihçiydi. Kendisini şahsen de tanır ve çok severdim. Aancak statükoyu muhafazaya gayret gösteriyor. Bunu bana Uzun yıllar birlikte çalıştığım bu sürede kendisinden ders aldığım – Halil inalcık kuşağından- Rahmetli Prof. Dr. Ercüment Kuran da söylemiş “Bazı konularda statükoyu muhafaza etmese Halil inalcık Dünyanın en büyük Tarihçisi olurdu” demişti. osmanlı devleti kuruluşu


O günlerde bunu bir kenara yazmıştım ancak karşılaştığım konularla ilgili bu büyük tarihçinin değerlendirmelerini kaynak olarak kullanırken aslında yaptığı büyük hizmet ile kıyaslanamayacak ve Halil İnalcık’ın değerini zerre bile azaltmayacak böyle bir durumun bende farkına vardım Ercüment Kuran hocamızın söyledikleri ile tarihi kayıtlar bir araya gelince durum daha net ortaya çıktı. 1488 yılın da 2.Beyazıd zamanında Osmanlılara bir secere ve tarihsel haklılık planlaması yapılarak menakıbname yazdırılmıştır. Daha sonra tarih olarak okutulan budur ve Ne Süleyman Şah ve Ne Ertuğrul gazi ve diğer olayların hiç birisi gerçeklere uymamaktadır. Gerçek olan daha sonra Osman Gazi adını alan bir komutanın önderliğinde büyük bir kuvvetin büyük bir devlet haline getirilmesidir. Osmanlı devletinin kurulması için gerekli alt yapıyı sağlayan Nogay’dır Kuran güç ise Sarı Saltuk Edebalı gibi onlarca derviştir. osmanlı devleti kuruluşu

HAYALLER VE GERÇEKLER

Ertuğrul Gazi’nin göç edişi gelişi ve yerleşimi ile ilgili 150 yıl tarih kayması olan efsane geleneğiyle yazılmış menakıbname bir tarih var. Diğer tarafta bütün hadiselerin savaşları ve yaşanılan olayların bilindiği hatta H.İnalcık tarafından bile kabul edilen 12.000 Çadır göç var. Ayrıca bu 12.000 çadırdan önce bölgeye yoğun bir şekilde göç etmiş Türk boyları var ve Bunlar Trakya’dan Balkanlara doğru yayılmışlar. Aileleriyle birlikte göç edenlerin toplam nüfusunun 100.000’den fazla olduğu görülüyor. Altınordu Emiri Nogay’ın mahiyetinde bulunan Sarı Saltuk başkanlığında yapılan 12.000 Çadır yerleşim Bizans ile savaş yönünden tarihe uygundur. Kendisi yer yurt arayan otlak arayan geçim derdine düşmüş Osman Gazi başkanlığında bir gurup Türkmen Bizans ile nasıl savaşacak? osmanlı devleti kuruluşu

***

Osman Gazi 400 çadırla önce tekfuru yenmiş Bilecik’e hâkim olmuş adım adım ilerlemiş deniyor. Bu efsanedir tarihi realiteye uygun değildir. Üstelik 1313 yılına kadar bölgede diğer beyliklerin kaynaklarda adı vardır ancak Osmanlı Beyliğine ait tek bir bilgi yoktur. Bunların hepsinin altında Ahi Evren tarafından yapılan bir Türk teşkilatlanması var Babai isyanı da Ahi Evren ile ilgilidir. Ahi Evren ve 12.000 Ahinin tutuklanarak 5 yıl yatması nedeniyle Babai isyanı çıkıyor Ahi Evren 1261’de Kırşehir’de öldürülüyor.  Ancak Ahi Evren Derviş dediğimiz örgütlenmeyi gerçekleştiriyor ve bunları diğer Beylikleri kurmak üzere görevlendiriyor. Bütün Beylikler ve Osmanlı gibi dev bir oluşum bu dervişlerin eseridir Sarı Saltık, Edebalı, Hacı Bektaş ve diğerleri Ahidir)Sarı Saltık ve o dönemdeki bütün dervişler Hetorodoksidir. Derviş Gaziler Kam’lar (Şamanlar) gibi giyinirlerdi. Börk giyiyorlardı. osmanlı devleti kuruluşu
Sevgili Okurlar, Güney Rusya’dan Bizans ve Balkanlara oradan Anadolu Hazar harzem İran hattına büyük bir alanda İlhanlı ve Altınordu savaşı bir gerçektir. Altınordu devletinin İlhanlı hâkimiyetine karşı Bizans’ın etrafına Kumanlar gibi Türk boylarını yerleştirmesi bir gerçektir. Altınordu komutanı Nogay Ulusuna bağlı 12.000 Çadır insanın Sarı Saltık tarafından Bizans çevresine yerleştirilmesi bir gerçektir. Bu yerleşen 12.000 çadır halkın bölgeye daha önce yerleşen takriben 100.000 civarındaki Türk ile kaynaştığı bir gerçektir. Çünkü Osmanlı devletinin yapılanması için yeterli nüfus bulunmaktadır. Hatta Karadeniz’den 40.000 civarında Hıristiyan Türk katıldığı söyleniyor. Bütün bu nüfus ve güç birikimi Ahi dervişleri tarafından çok iyi değerlendirilmiş Osmanlı devleti kurulmuştur. Osmanlı Devletinin bu yapılanması sürerken aynı şekilde Karesi beyliğinde bir yapılanma mevcuttur ve oldukça benzerdir.

***

Karesi beyliğindeki kuruluş ve yapılanma çalışmaları da Nogay tarafından tasarlanmış Pontus step bölgesinden ayrı kuvvetler gönderilmiştir. Karesililerin ‘han’ unvanını kullanması ilginçtir. İlhanlı ve Altın Ordu ayaktayken hangi Anadolu beyi Han unvanını kullanmaya cesaret edebilir ? Karesi, beyliği yöneten aile, gerçekten diğer beyliklerden farklı bir kökene sahiptir. Altın Ordu ve Nogay Ordusu ile irtibatlıdır. 1298-9’da, Karesi Beyliğinin Troad ve Misya’da (Çanakkale ve Edremit bölgesi) kurulması Osmanlı kuruluşu ile birlikte değerlendirilmelidir.

Nogay’ın ölümü üzerine, on iki bin haneden oluşan bir Türk kavmi 1299-1304 yılları arasında Kırım’dan Dobruca’ya geçti Diğer büyük bir kol ise Batı Karadeniz bölgesine geçerek Bizans etrafında yerleşmeye başladı. Kasesi Hanlığının oluşu da aynı dönemlere rastlar. Nitekim Karesili yöneticilerin ‘isimlerinin gerçekte unvanları olması, Osmanlı kurucusunun ismiyle ilgili yeniden değerlendirilme de gerektirebilir. (Ottoman Hetman gibi unvanlar Yönetici Beğ gibi unvanlardır. Osman Bey adı ileriki yıllarda verilmiş görünmektedir) Bütün bu nüfus ve güç birikimi Ahi dervişleri tarafında çok iyi değerlendirilmiş Osmanlı devleti kurulmuştur.

BABA İSHAK İSYANI VE AHİ EVREN OLAYI

Baba ishak bir İsyanın lideridir Ancak o dönemdeki bütün yapılanmaların lideri Ahi Evren’dir. Ahi Evren’in göz ardı edilmesinin sebebi Mevlana tarafından Nureddin Caca’ya öldürtülmesi ve Mevlana ile Ahilerin çekişmesidir. Şems-i tebrizinin kimya hatunu öldürerek idam cezası alması üzerine tutuklanarak idamını sağlayan Ahi Evren ve Alaüddün’dir. Bu Mevlana aleyhine olan ve Mevlan’nın Moğol casusluğu ve olayların ortaya çıkmaması için Ahiler geri plana itilmektedir. Selçuklu Sultanı Moğolların desteğinde olması sebebiyle Türkler 1261’den itibaren direnişe geçtiler kendi beyliklerini kurdular. osmanlı devleti kuruluşu

***

Bizans Çevresinde Altınordu desteğiyle yerleştirilen yoğun Türk nüfusu ileriki yıllarda Osmanlı devleti olarak sahneye çıktı. Kısa sürede Bizans’ı avucunun içine aldı ve Rumeliyi fethetti Bu bir Derviş örgütlenmesidir ve planlı bir çalışmanın neticesidir. Nogay’ın Altınordu da yönetimi ele geçirerek Türklerden ibaret ordular kurarak Kıpçakları Kuzey Karadeniz de himaye ederek Altınordu yu Türkleştirdiği tarihi bir gerçektir.  Karesi beyliği gerçektir. İlhanlı ile Altınordu’nun trakya Bizans denkleminde iktidar mücadelesi bir gerçektir. Bu gerçek nedeniyle Kıpçak Türklerinden oluşan Karesi beyliğinin kurulduğu bir gerçektir. Aynı şekilde Kıpçak ve Oğuz Türklerinden oluşan 12.000 Haneden oluşan bir Askerlere ve ailelerine ait nüfusun Bizans önlerine yerleştiği tarihi bir gerçektir. osmanlı devleti kuruluşu

Özetlersek, Osmanlının kuruluşunda 400 çadır efsanesi gururumuzu okşar ancak doğru değildir. Osmanlının kuruluşunu sağlayan ilk öncüler Nogay ordusuna mensup 12.000 çadır Oğuz ve Kıpçak Türk’ü ile Nogay’ın etkin olduğu 30 yıl boyunca Bizans çevresine yerleştirilen muhtelif Türk boylarına mensup -muhtemelen- 80.000 çadır civarında Türk ailedir.
Osman bey Muhtemelen Nogay Ordusunun en etkili Türk Komutanlarından birisidir. Kendisine verildiği tahmin edilen Ottoman Hetman gibi unvanlar Yönetici Beğ gibi unvanlardır. Osman Bey adı ileri ki yıllarda verilmiş olduğu görünmektedir. osmanlı devleti kuruluşu

TANER ÜNAL

 osmanlı devleti kuruluşu

 osmanlı devleti kuruluşu

 osmanlı devleti kuruluşu

 

2 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın