Muizzeddin Melikşah

Müizzeddin Melikşah ya da II. Melikşah Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın torunudur. 1105 yılında Büyük Selçuklu Devletinin başına geçti. Kağıt üstünde bütün Selçuklu hanedanının başkanıydı. Ancak gerçekte Horasan’da hüküm süren amcası Ahmed Sencer daha büyük bir güce sahipti.

Muizzeddin Melikşah ya da II. Melikşah (d. 1099/1100 – ö. ?) 6. Büyük Selçuklu Sultanı. Berkyaruk Muizzeddin Melikşahuk’un oğludur. Babası Berkyaruk1105 ölünce daha çocuk iken bir yılı süren Büyük Selçuklu sultanlığına getirildiyse de amcası Muhammed Tapar tarafından sultanlık tahtından indirildi.

Tarihçi Ebu Feda’ya göre veremden hasta olan babası Sultan Berkyaruk ölmeden bir ay önce oğlunu kendine varis tayin etmiş ve bu, Sultan tarafından tüm ordu mensuplarına bildirip onlardan oğluna biat etmeleri yemini almış idi. Sultan Berkyaruk 1105 yılında ölünce oğlu Muizzeddin Melikşah daha dört buçuk yaşında iken Büyük Selçuklu Devleti tahtına geçirildi. Kağıt üstünde bütün Selçuklu hanedanının başkanıydı ama tüm iktidar amcası olan Muhammed Tapar elinde idi. Amcası Muizzeddin Melikşah’ı bir yıl bile saltanat sürmeden tahttan indirdi ve kendisi Sultan oldu. Kronik-tarihçi Hamdullah Müstevfî Kazvînî, “Târîh-i Güzîde” adlı eserinde Muhammed Tapar’ın tahttan indirdiği yeğenini zindanda hapsettirdiğini bildirmektedir.

Ayrıca; Kağıt üstünde bütün Selçuklu hanedanının başkanıydı ama tüm iktidar amcası olan Muhammet Tapar elinde idi. Amcası Melikşah’ı bir yıl bile saltanat sürmeden tahtan indirdi ve kendisi Sultan oldu. Fakat Muhammed Tapar bile tüm Büyük Selçuklu Devleti sınırları içinde tam iktidara sahip değildi ve Horasan’da hüküm süren II, Melikşah’ın amcası ve Muhammet Tapar’ın kardeşi olan Sultan Ahmed Sencer daha büyük bir güce sahipti. Bu bir yıldan daha az bir dönem hüküm sürmüş olan sultanın tahttan indirildikten sonra akıbeti hakkında elimize hiçbir belge geçmemiştir.

***

Fakat Muhammed Tapar bile tüm Büyük Selçuklu Devleti sınırları içinde tam iktidara sahip değildi ve Horasan’da hüküm süren II, Melikşah’ın amcası ve Muhammed Tapar’ın kardeşi olan Sultan Ahmed Sencer daha büyük bir güce sahipti.

Bir yıldan daha az bir dönem hüküm sürmüş olan sultanın akıbeti hakkında pek fazla bilgi yoktur.

Bir Cevap Yazın