Türk, ne herşeyi insana sağladığı fayda derecesinde değerlendiren maddeci eski Grek gibi ne de kâinatı meçhuller alemi sayıp çözemediği hadiseleri hemen mucizeye bağlayan Sâmî – İranlı – Hindli gibi düşünmektedir; Türk’ün mevcut düşünce tarzları arasındaki yeri, mutedil ölçüde akılcı ve maneviyatçı olmaktır.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Kafesoğlu Hoca’nın Hakk’a yürümesinden sonra basılan Türk İslâm Sentezi isimli çalışmasının önsözünde yazan bir bölüm yukarıdaki pasaj, Hoca bu nispette İslâm’ın da mutedil bir akılcılık ve maneviyatçılık temelleri üzerine inmiş bir din olduğunu belirtiyor; sentezin ivediliğini ve gerekliliğini açıklarken. Dikkatle eğildiği Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri hususu, aynı meseleleri dert edinmemizde bizlere önayak olmuştur; Türk Milli Kültürü de keza binlerce yıllık tarihimizde karakterimizi nasıl ortaya koyduğumuz noktasında Hoca’nın önemli bir çalışması olmuştur. Bunun yanısıra Türk milliyetçiliğinin pozitif prensiplerini açıklamıştır; Türkçe, Din, Tarih Şuuru, Seciye ve Ahlâk olarak ele almasıyla hiçbir boşluğa mahal vermemiştir.

Ebediyete intikalinin 32. sene-i devriyesinde Burdur Tefenni doğumlu olması hasebiyle hemşehri de olmanın ayrı bir gururuyla tarihçi, türkolog, ülkücü ilim adamı; İbrahim Kafesoğlu’nu rahmetle anıyor ve Türk milliyetçilerine milli kültür tarihi şuurunu kazandırma uğruna verdiği mücadele geçmişinin önünde saygıyla eğiliyorum.

Ruhu şad cennet mekânı olsun!
Şüphesiz Türk İslâm medeniyetine vakfettiği ömründen feyizlenebilmek ümidiyle…

18 Ağustos 1984

Eserleri;

 • Macaristan Tarihi (Ferenc Eckhart’tan çeviri, 1949)
 • Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1953)
 • Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında (1955)
 • Harezmşahlar Devleti Tarihi (1092-1220) (1956)
 • Türkler ve Medeniyet (1957)
 • Malazgirt Meydan Muharebesi (1959)
 • Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri (1966)
 • Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri (1970)
 • Selçuklu Tarihi (1972)
 • Sultan Melikşah (1973)
 • Türk Tarih ve Kültürü (1976)
 • Tarih, Lise I (Altan Deliorman ile birlikte, 1976)
 • Tarih, Lise II (Altan Deliorman ile birlikte, 1976)
 • Türk Millî Kültürü ; İlk basımı 1977 yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları tarafından yapılan eserin ikinci baskısı 1982 yılında yapıldı. 1984 yılında ise elden geçirilerek, geniş kapsamlı tutularak üçüncü baskısı yapıldı. 1997 yılından itibaren ise Ötüken Neşriyat tarafından basımı yapılmaya başlandı. Bu eseri ve yaptığı çalışmalardan dolayı Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın Büyük Armağanı’nı 1978 yılında, 1984 yılında Boğaziçi Yayınevi’nden Büyük Kültür Ödülü ve Türkiye Milli Kültür Vakfı’ndan Türk Milli Kültürüne Hizmet Armağanı aldı.

 

 • Eski Türk Dini (1980)
 • Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihî Temeller (1983)
 • Türk-İslâm Sentezi (1985)

Bir Cevap Yazın