21.4 C
İstanbul
Pazartesi, Haziran 26, 2017

Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar

Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar Türklerin dört bin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt’alarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve...

Türkler Ve Soğdlular – Prof. Dr. Boris I. MARSHAK

Türkler Ve Soğdlular Soğd, Amuderya ve Sırderya nehirleri arasındaki toprakların merkezi bölgesidir. Bu bölgede Hint-Avrupa grubuna dahil olan Doğu İran dillerinden birini, Sağdcayı konuşan Soğdlular...

İdil Boyunun Nevruzu: Nartukan

İdil Boyunun Nevruzu: Nartukan Nartukan, Nardugan, Nartoğan ya da Nardoğan… Türklerde bir çeşit kış bayramı ya da Türklerin Yılbaşı olduğu söylenmekte ve 22 Aralık târîhinde...

İskitler

İskitler İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı...

Koçu (Idikut) Uygur Devleti – Dr. Varis Abdurrahman

Koçu (Idikut) Uygur Devleti Devletin Kuruluşu ve Gelişmesi Türkçe metinlerde "Koçu" veya "Koço" şeklinde geçen1 bu isim, bugünkü Doğu Türkistan'daki Turfan şehrinin eski adıdır. Kaşgarlı Mahmud...

Atilla Ve Hunları- Prof. Dr. Gyula Nemeth

Atilla Ve Hunları Yerleşik kavimler, çiftçi köylüler ve şehir sakinleri istepin çoban çocuklarına karşı daima bir antipati duymuşlardır. Onları barbar sayarlar, zira sabit bir ikametgâhları...

Türgişler Ya Da Türkeşler – Prof. Dr. Hüseyin Salman

Türgişler Ya Da Türkeşler Çin kaynaklarında Tou-k’i-che, Tou-kiue-che (Fransızca transkripsiyonu ve T’u-k’i-schi (Almanca transkripsiyonu) şekillerinde yazılan isim, sinologlar tarafından “Türgeş” şeklinde telaffuz olunmuş, ayrıca İslam...

Karadeniz’in Kuzeyinde Peçenekler-Prof. Dr. Necati DEMİR

Karadeniz'in Kuzeyinde Peçenekler Karadeniz Bölgesi, tarih içerisinde pek çok Türk boyu için ya yerleşim yeri ya da geçiş coğrafyası olmuştur. Bu bölgeye Oğuzlardan önce ve...

Türklerin Kullandığı Armalar-Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ

Türklerin Kullandığı Armalar ÇİFT BAŞLI KARTAL ARMASI Kartalın Orta Asya Türklerinde totem hayvanı olarak kabul olunduğunu çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz. Birçok kavimlerin, insanların hayvanlarla münasebeti sonucu türediğine...

Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti – Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti  On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu'da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle Orta Çağ tarihinde çok ehemmiyetli bir rol oynamış olan...