13.4 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 19, 2017

Karadeniz’in Kuzeyinde Peçenekler-Prof. Dr. Necati DEMİR

Karadeniz'in Kuzeyinde Peçenekler Karadeniz Bölgesi, tarih içerisinde pek çok Türk boyu için ya yerleşim yeri ya da geçiş coğrafyası olmuştur. Bu bölgeye Oğuzlardan önce ve...

Atilla Ve Hunları- Prof. Dr. Gyula Nemeth

Atilla Ve Hunları Yerleşik kavimler, çiftçi köylüler ve şehir sakinleri istepin çoban çocuklarına karşı daima bir antipati duymuşlardır. Onları barbar sayarlar, zira sabit bir ikametgâhları...

Türklerde Yılbaşı Ve Bahar Geleneği-Prof. Dr. Ahmet PİRVERDİOĞLU

Giriş Bir yıl içerisinde doğada baş gösteren değişiklikler insan toplumunun hayatını her zaman etkilemiş ve bunlar tarih boyunca bütün halklar tarafından çeşitli tören, ayin ve...

Orhun Türklerinin Aslı-Araştırmacı Karim KABULOV

Orhun Türklerinin Aslı Asırlar boyu “Türk” kelimesi farklı anlamlar taşımıştır. “Türk”, kelimesi etnolojik, etnopolitik ve siyasî bir anlam taşıyordu. Farklı kaynaklarda etnolojik anlam taşıyan “Türk”...

Türklerin Göçleri Ve Yayılmaları-Prof.Dr. Salim KOCA

Türklerin Göçleri Ve Yayılmaları Dünyanın en eski kıtası olan Asya, tarihî ve coğrafî bakımdan beş büyük kısma ayrılmıştır: 1. Kuzey Asya, 2. Doğu Asya, 3....

Sincan Ve Çin’deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler

Sincan Ve Çin’deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler Yakınlarda, yaşamının en parlak döneminde vefat eden Macar Türkolog Istvan Mandoky Kongur, Moğolistan ve Batı...

Yeni Bir Türk İslâm Devleti Modeli Olarak Gazneliler – Yrd. Doç....

Yeni Bir Türk İslâm Devleti Modeli Olarak Gazneliler Gaznelilerin ortaya çıktıkları bölge Horasan, Tus, Nişabur, Nesa, Herat, Merv ve Belh civarlarıdır. Bu bölgelere İslâmî tebliğin...

İlk Müslüman Türkler Süreyciler ve Hz. Osman’ın Kılıcındaki Sır

Kadim Türk Boylarından biri olan Kayı Boyu, İslam ile şereflenen ilk Türk’ler olmuş, Kâbe’nin Kayyımlığı vazifesini 1400 yıl boyunca taşımış ve Peygamber Efendimize (s.a.v.)...

Mete Efsanesi- Bahaeddin ÖGEL

Mete Efsanesi türk destanları ''Eşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!"                      "Toprak verilemez, çünkü devletindir!"türk destanları METE'NİN GENÇLİĞİ OĞUZ-HAN'INKİNE BENZİYORDU "Büyük...

Devlet Meclisi Kurultay

Devlet Meclisi Kurultay Kurultay sözü, Türkçe kurul ve Moğolca tay ekiyle oluşmuş, bir sözdür. Bugünkü Türkçemize bu deyim, Çingiz Han devletinden girmiştir. Kurultay, bir Danışma...