23.5 C
İstanbul
Cuma, Ağustos 18, 2017

Tengricilik-3

Tengricilik-3 Tengri Kayra Kan, Ülgen, Kızağan, Mergen, Erlik Han, Umay, Ana Maygıl, Ak Ene (Ana), Pırkan Tengri. Tengri Kayra Kan ya da Kayra Kan, Altay Türkleri...

Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı Ve Geleneksel Süslemeleri

Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı Ve Geleneksel Süslemeleri 1. Giriş Sandık, eski Mısır’dan günümüze kadar kullanılan bir mobilya türüdür. Taşınabilir depolama ünitesi olan sandık, Avrupa’da özellikle Ortaçağ’da...

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri Animist görüşlü eski Türkler, mevcut olan doğa olaylarını idrak etme iktidarında olmadıklarından, onlar hakkında çeşitli rivayet ve efsaneler...

Çift Başlı Kartalın Selçuklular Döneminde Kullanımına Dair Bir Değerlendirme

Çift Başlı Kartalın Selçuklular Döneminde Kullanımına Dair Bir Değerlendirme Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Kafkasya, İran, Avrupa hatta Amerika ve Uzak Doğu’da kurulmuş eski çağ medeniyetlerinden itibaren...

Göktürk-Sasani Savaşları

  Birinci Göktürk-Sasani Savaşı (588) Sasaniler ile Batı Göktürk Kağanlığı arasında yapılmıştır. Türklerin yanında başta Akhunlar olmak üzere vassalları da yer almıştır. İki devlet arasında ki...

İdil Boyunun Nevruzu: Nartukan

İdil Boyunun Nevruzu: Nartukan Nartukan, Nardugan, Nartoğan ya da Nardoğan… Türklerde bir çeşit kış bayramı ya da Türklerin Yılbaşı olduğu söylenmekte ve 22 Aralık târîhinde...

Kuzey Liang Hun Devleti-Tilla Deniz BAYKUZU

Kuzey Liang Hun Devleti Asya’daki bu son Hun Devleti kırk iki yıllık bir ömre sahip olmasına rağmen, bir buçuk asır sürecek olan bu dönemdeki Çin...

Hun İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Yükselişi- Yrd. Doç. Dr. Nicola Di Cosmo

Hun İmparatorluğu'nun Kuruluşu ve Yükselişi Hunlar, İç Asya'nın tarihi olarak belgelenmiş ilk "göçebe" imparatorluğudur. Mançurya'dan Kazakistan'a ve Baykal'dan Büyük Çin Seddi'ne uzanan bir bölge içinde...

Oğuz Kağan Destanı- Bahaeddin ÖGEL

OĞUZ DESTANININ ÖZELLİKLERİ Eski Türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. Hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbetteki Oğuz-Kağan gibi,...

Kumanlar Ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370)

Kumanlar Ve İkinci Bulgar Devleti İkinci Bulgar Devleti’nin 1187 tarihinde kurulduğu ve 1396 senesinde de yıkıldığı kabul edilmektedir. 1018 yılında I. Bulgar Devleti’ne son veren...