13.4 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 19, 2017

Beylikler Döneminde Anadolu’da Ulema Ümera Münasebetleri

Beylikler Döneminde Anadolu'da Ulema Ümera Münasebetleri Türk ananesinde hocaya hürmet, adeta bir ibadet saygısı ile atbaşı giden geleneklerdendir. Orta Asya’da “ata” diye yere göğe konmayan...

Hunlardan Haberler: Venedik Ve Aquıleıa

Hunlardan Haberler: Venedik Ve Aquıleıa Bir askeri harekâtın eski zamanların en önemli kentlerinden birini ortadan kaldırıp aynı anda yeni zamanların en önemli kentlerinden birinin başlangıcını...

Eski Türklerde Bilim-Prof. Dr. Esin KAHYA

Eski Türklerde Bilim Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır, diye kabul edersek, sınırları nedir?...

Türk Tarih Tezleri – Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan

Türk Tarih Tezleri Cumhuriyet Devri Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması için direktif verdiğinde (1932) şu hususların üzerinde durulmasını istemişti:1türk tarih tezi 1 Türklerin İslamiyet sonrasındaki tarihleri bir...

Uzlar (Oğuzlar)

Uzlar (Oğuzlar) Uzlar, Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra Asya'da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey kadareniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068...

Orhun Abideleri İsimli Osmanlı Türkçesi Bir Eser

Orhun Abideleri İsimli Osmanlı Türkçesi Bir Eser Türkoloji, aşağı yukarı şu şekilde tanımlanır: Türklerle ve özellikle Türk dilleriyle uğraşan bilim alanına verilen bir isim. Bu çok...

Yabancı Yazarlara Göre Türklerde Savaş Ve Taktik

Türklerde Savaş Ve Taktik Dünya üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan her bir millet diğerlerinden farklı özelliklere sahip olmuş ve bu karakteristik özellikleriyle tanınmışlardır. Toplumları meydana...

Eski Türklerde Devlet Başkanlığı Hakanlık

Giriş Türklerin yaklaşık dört bin yıllık bir tarihi olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli tarihi, siyasi ve hukukî sebeplerle birden fazla devlet kurmuş olan Türklerin anayurdunun Orta...

Türk Dünyası’nın Coğrafyası – Prof. Dr. İbrahim Atalay

Türk Dünyası'nın Coğrafyası Orta Asya, batıda Hazar denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay dağları, doğuda Moğolistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin batısı (Doğu Türkistan), güneyde Tibet...

Eski Türklerde Kadın- Halil Can Akgün

Eski Türklerde Kadın Eski Türklerde kadın, ailede, toplumda ve devlette çok önemli bir yere sahiptir. Ataerkil bir toplum olmalarına rağmen kadın kocasının bir malı değil...