23.5 C
İstanbul
Cuma, Ağustos 18, 2017

Osmanlı-Alman Münasebetleri Çerçevesinde Şark Meselesi

Osmanlı-Alman Münasebetleri Çerçevesinde Şark Meselesi Bu makale, Osmanlı Devleti ile Alman Kayzerliği arasında XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra yoğunlaşan diplomatik, ekonomik ve siyasi münasebetleri ”Şark...

Osmanlıların Otranto ve Apulia Seferi (1480-1481) – Dr. Konstantinos Giakoumis

Otranto ve Apulia'daki (Harita 1-2) Osmanlı egemenliği sadece on üç ay sürdü. Buna rağmen, onlarca yıl sonra, 16. yüzyıl Yunan vakanüvisi, Osmanlıların Adriyatik'in batı...

Osmanlı Devleti İle Johor Devleti Arasındaki İlişkiler: Mecelle’nin Adli Hükümleri Üzerine Bir Araştırma

Giriş Bu makalenin amacı, Johor Sultanlarından biri olan ve 1895 ile 1959 yılları arasında saltanat süren Sultan İbrahim ibni Abu Bakr döneminde Johor’daki (bugünkü Malezya)...
jöntürk

Jön Türk deyimi nasıl ortaya çıktı?

Jön Türk deyimi nasıl ortaya çıktı? 1865'de İstanbul'daki Belgrat Ormanında piknik yapan altı genç, İttifak-ı Hamiyyet adında gizli bir dernek kurdular. Bunların arasında Mehmet ve...

Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı, 23 Ağustos 1514 de bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku Şehrinin Çaldıran Ovasında, Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim...
ermeni sorunu

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da Ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da Ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi Bu devlet arşivinin ön okumasının ardından aşağıda verilen bağlantı üzerinden arşiv belgeleri üzerine yazılan çalışmanın tamamını okuyabilirsiniz.  ermeni...

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlılar Ve Hindistan Müslümanları

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlılar Ve Hindistan Müslümanları Sultan II. Abdülhamid, daha şehzadeliği sırasında Hindistan Müslümanlarının meseleleri ile yakından ilgileniyor, gerek Sultan Abdülaziz’le Londra’ya yaptığı...
yusuf akçura

Teşkilat-ı Mahsusa, Yusuf Akçura Ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı

Teşkilat-ı Mahsusa, Yusuf Akçura Ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci sonrasında Türkiye’de kurulacak olan “seküler ulus-devlet”in gerek fikri zemininin oluşturulmasında ve gerekse...
video

Kafkasya Dağlarında Çiçekler Açar

  Kafkas İslam Ordusunun Aziz ruhlarının anısına... Yıl 1918… Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna gelinmek üzere iken… Osmanlı Devleti tam 10 cephede savaşıyor olduğu zamanlardı… 3 kıta'ya hükmetmiş olan imparatorluk...

Anadolu’da Siyasi Ortam ve Osmanlı Beyliği- Prof. Dr. Feridun Emecen

Anadolu'da Siyasi Ortam ve Osmanlı Beyliği XIII. yüzyılın ikinci yarısında özellikle 1243'teki Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin vesayet altına girmeye başlaması, siyasi ve sosyal...