13.4 C
İstanbul
Çarşamba, Ekim 18, 2017
şaman şamanizm

Şamanizm Hakkında Sorular 4. Bölüm

Şamanizm Hakkında Sorular  Şaman Tanrısı kimdir?   “Türk inançlarında Gökdemircisi adında bir varlık vardır ve onun Şamanların tanrısı olduğu var sayılır. Gökdemircisi yaptığı mucizevi aynalardan yer yüzüne atar. Yer yüzündeki şamanlar bu aynaları alır ve Şamanlık...
şaman şamanizm

Gerçek Bir Şamanın Vasiyeti

 Gerçek Bir Şamanın Vasiyeti Konuya girmeden önce okumanızda fayda var... “Ulu Şaman toprağa defnedilmezler, tabuta konulur, tabut yere çakılan kazıklar üzerine konulur, bu yapılan işleme aranas adı verilir.  Bu ağaç kazıklar zamanla çürür ve tabutun yere...
tengricilik ve göktanrı

Şamanizm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2. Bölüm

Şamanizm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2. Bölüm Erkek mi kadın şaman (kam) mı üstündür? “Bazı Şamanistlere göre en üstün şamanlar, kadın şamanlardır. Eski zamanlarda Şamanlığın, kadınlara özel bir sanat olduğunu gösteren işaretler vardır.” Şaman niçin dans...
tengri

Şamanizm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1. Bölüm

Şamanizm nedir? Şamanizm sadece Türkler’de mi vardır? “...Şamanlık bir din değildir. Nitekim, Hristiyan şamancılardan, Kırgız/Tatar Müslüman şamancılardan söz edilmesi bunu gösterir. Bununla birlikte, Şamanlık yalnız Orta Asya ve Sibirya’ya özgü değildir. Bunu Kuzey Amerika, Okyanusya...
tengri

Türk Çok Tanrıcılığı: Tengricilik-5- Kutlu Altay Kocaova

Bozkır Coğrafyasının Tengricilik Üzerindeki Etkileri Toplumların karakterini, kimliğini, kültürünü, inancını ve genel olarak yaşam tarzını, etkileyen etkenlerin başında coğrafya gelir. Bilindiği gibi Türklerin ilk olarak yaşadığı bölge, Sibirya’nın güney bölgeleridir. Daha sonra Türklerin, kuzey-güney ve...

Manas Destanı Ve Kırgız Halk Edebiyatı-Yrd. Doç. Dr. Naciye YILDIZ

Ana Hatlarıyla Kırgız Halk Edebiyatı Kırgız Türkleri, zengin halk edebiyatına sahip Türk boylarından birisidir. Yüzyıllardan beri süregelen bu gelenek, bir yandan Türk halk edebiyatının ölçü, kafiye, şekil gibi dışa ait unsurları ile, işlenen konular, kullanılan...
türklerde şamanizm

Tatar Halk Efsanelerinde Şüreli Tipi Üzerine/ Halil Can Akgün

Tatar Halk Efsanelerinde Şüreli Tipi Üzerine Kaynağını halkın geçmişinden, kültüründen ve bulundukları coğrafyadan alan halk efsaneleri, bir milletin kimliğini ve karakteristik özelliklerini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Şamanizm, Paganizm ve Animizm gibi inanışların izlerini taşıyan...

Bozkurt Efsanesi – Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

Bozkurt Efsanesi  Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, içtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk zümrelerinde başka başka anlaşılmıştır. Göktürklerde dişi kurt, bir cedde (büyük anne); Uygurlar için erkek kurt, bir ceddir. Oğuzlarda...
tengri

Tengricilik -4- Kutlu Altay Kocaova

Türk İnancında Tanrılar ve Tanrısal Varlıklar Ak Tangara, Odun Tangara, Çıngıs Tangara, Cılha, Tanha, Bilge, Sün-Cahın Tangara, Ulu Sorun Tangara, Hotoy Tangara, Kürüö (Kün) Cöxögöy Tangara, Ürüng Ayıı Toyon, Kün Kebey Hatun, Dıılğa-Haan, Iyehsit Tangara,...

Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yeni Düşünceler-Prof. Dr. Fuzuli Bayat

Giriş Türk mitolojisinin ve bedii düşünce tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Oğuz Kağan Destanı, Uygur alfabesi ile XIV. yy. başlarında yazıya geçirilmiş olup yegane elyazma nüshası Paris Milli Kütüphanesi’nde (Chaifere fondunda, Supplement turc, No: 1001)...