12.9 C
İstanbul
Salı, Ekim 17, 2017
terzi ile röportaj

İğne İplikle Geçen Bir Ömür- Meslek Röportajları

İğne İplikle Geçen Bir Ömür Günümüzde sadece gelinlik, damatlık veya mezuniyet elbisesi diktirmek için, ya da paça kısaltmak için yolumuzun düştüğü, hazır giyim sektörünün gelişmesinin de etkisiyle unutulmaya yüz tutmuş Peygamber mesleği olan(Kur'an-ı Kerim'de iki...

Eski Türklerde Bayram Ve Festivaller

Eski Türklerde Bayram Ve Festivaller Bayram kavramı ilk defa Kaşgarlı Mahmûd’un XI. yüzyılda yazdığı “Dîvân”da görülür. Kaşgarlı, kelimenin aslının “bedhrem” olduğunu, bu kelimeyi Oğuzların “beyrem” şekline çevirdiklerini belirtir. Yine Kaşgarlı’ya göre, bayram “eğlenme, gülme ve...

Asya Hun Devletinde Atın Yeri Ve Önemi- Murat Öztürk

Asya Hun Devletinde Atın Yeri Ve Önemi At yaradılışı itibariyle, diğer hayvanlara fazla benzemeyen bir hayvandır. Fizik olarak az da olsa ata benzeyen eşek, katır gibi hayvanlar olsa da, bu hayvanlar hiçbir zaman atın yerini...

Bir Gök Türk Sarayı- Varahşa Sarayı Duvar Resimleri

Bir Gök Türk Sarayı- Varahşa Sarayı Duvar Resimleri Giriş Varahşa, bugünkü Özbekistan’ın Buhara Şehrine bağlı bir arkeolojik yerleşim bölgesidir. 1937 yılında Rus arkeolog V. A. Şişkin tarafından arkeolojik kazıları yapılan Varahşa bölgesi Harita 1’de aynı arkeolog...

Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı Ve Geleneksel Süslemeleri

Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı Ve Geleneksel Süslemeleri 1. Giriş Sandık, eski Mısır’dan günümüze kadar kullanılan bir mobilya türüdür. Taşınabilir depolama ünitesi olan sandık, Avrupa’da özellikle Ortaçağ’da ve Rönesans’ta (12. yüzyıl -16. yüzyıl) değerli dokumaların, örme eşyaların,...

Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri

Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri Kadın ve erkek insan türünün devamını sağlayan, hayatlarını bütünleştirerek bir araya gelen iki ayrı cinsi oluştururlar. İnsan toplumlarının en ilkelinden en modernine kadar tarihin hemen her aşamasında evlenmenin, her zaman ve...

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri

Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri Bu alanla ilgilenen bilim adamları arasında son derece iyi belirlenmiş konvensiyonel dönemlendirmeye göre, Avrasya göçer medeniyetinin ilk önemli aşaması olarak “Erken Göçerler” diye bilinen döneme atıflar yapılmaktadır. Bahse konu olan...
türklerde halı kilim

X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan’da Dokumacılık

X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan'da Dokumacılık Türklerde Dokumacılık İpekçilik ve ipek dokumacılığı Doğu Türkistan’ın vahalarında zanaat alanındaki üretimde önemli bir yer tutmaktadır. M.S. birinci yüzyılda Doğu Türkistan vahalarından Çin’in ham ipek ve ipekli kumaşlarının ticaret yolları geçmekteydi,...
türk mitolojisi

İskandinav Mitolojisinin Kökenindeki Türk Mitolojisi

İskandinav Mitolojisinin Kökenindeki Türk Mitolojisi İskandinav denilen topluluklar bugün Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Faroe Adaları’nda yaşamakta olan insan topluluklarını kapsar. Günümüzde İskandinavlar yanlış olarak Viking olarak adlandırılır. Halbuki Viking çağından (750-1070) çok daha önceleri...