13.4 C
İstanbul
Çarşamba, Ekim 18, 2017

Fâtımîler Devleti’nde Türkler – Dr. Aydın Çelik

Fâtımîler Devleti'nde Türkler Türklerin, ilk İslam fetihleriyle birlikte İslam şehirlerine doğru gruplar halinde gelişleri, Emevilerin ilk halifesi Muaviye (661-680) zamanından itibaren başlamıştır. Muaviye'nin Horasan Komutanı Ubeydullah b. Ziyad tarafından Buhara'dan getirilen ve 2.000 okçudan ibaret...
araplarla türkler

Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri – Prof. Dr. İrfan Aycan

Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri Araplarla Türklerin coğrafî açıdan komşu olmamaları nedeniyle İslam öncesi dönemde doğrudan bir ilişkilerinden bahsedilmez. Ancak bu durum onların birbirlerini tanımadıkları anlamına da gelmez. Kaynaklarımıza göre Araplarla...
türklerde sosyal yapı

İlk Müslüman Türkler Süreyciler ve Hz. Osman’ın Kılıcındaki Sır

Kadim Türk Boylarından biri olan Kayı Boyu, İslam ile şereflenen ilk Türk’ler olmuş, Kâbe’nin Kayyımlığı vazifesini 1400 yıl boyunca taşımış ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) Kabe’nin kapılarını açmış, Hz. Osman’a üzerine Kayı Boyunun damgasını vurduğu...

Bir Kadın Matematikçi: Kurtubalı Lübna

Kurtubalı Lübna, 10. yüzyılda, Endülüs Emevileri zamanında yaşamış Müslüman kadın alimlerden birisidir. İsmi Arapça kökenli bir kelime olan "Laban"dan gelmektedir. Laban, cennette sütten akan nehirleri ifade etmek için kullanılır. Hakkındaki bazı bilgiler: •Endülüs Emevi Halifesi 3. Abdurrahman...

İslam Entelektüelliği’nin Zirvesi: Beyt’ül Hikmet

Hz. Muhammed'in amcasının soyundan gelen Haşimi ailesi Abbasiler'in, 750 yılında halifeliği ele geçirmesinden sonra Antik Yunan başta olmak üzere eski dönemlere büyük bir ilgi başladı. Yunanca'dan Arapça'ya çeviri hareketi, Bağdat şehrinin kurucusu olan ikinci...