13.4 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 19, 2017

Bir Osmanlı Aydınının Kaleminden Haçlı Seferleri

 Çevirmenden Birkaç Söz Birçok vakanüvist ve yazara göre “Osmanlı aydını” denilen sınıf, Tanzimat dönemi sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu dönemden itibaren Batı ile olan ilişkiler ve etkileşimler, devletin bilinçli tercihi sonucun da, hızla Osmanlı Devleti’ne etki...

Haçlı Seferlerinin Bilinmeyen Tarafı: Haçlı Ordularının Haçlı Türkleri- Kutlu Altay Kocaova

Haçlı Seferlerinin Bilinmeyen Tarafı: Haçlı Ordularının Haçlı Türkleri Açıklama: Etik açıdan ve makalenin yazarına saygı gereği dipnot bağlantıları yazarın blogspot hesabına bağlanmıştır.haçlı seferleri Şimdiye kadar Haçlı Seferleri ve Haçlılarla ilgili sayısız çalışma yapılmıştır. Aynı şekilde bu...

Napoléon Bonaparte’ın Rusya Seferi

Napoléon Bonaparte’ın Rusya Seferi Napoléon Bonaparte’ın kendi pimini çektiği sefer olan 1812 Rusya Seferi’nin en önemli nedeni tartışmasız Rusya İmparatorluğu’nun, Napoléon Bonaparte’ın Birleşik Krallık’a karşı kurduğu kıta ambargosu sisteminden çıkmak istemesidir. Buna ek olarak dönemin...

19. Yüzyılın Sonunda Dünyanın Durumu

19. Yüzyılın Sonunda Dünyanın Durumu Dünya tarihinde ilk kez kapitalist düzeni toplumda egemen kılacak olan Batı ve Orta Avrupa, 16. yüzyılın başından itibaren adım adım yeryüzündeki üstünlüğünü kurmaya yöneldi. Keşiflerle dünya ticaretinin aracısız, deniz yolundan...

Rus Kazaklarının Ülkeye İadesi-orhundan

Rus Kazaklarının Ülkeye İadesi XVI. yy başında Lehistan(Polonya) kralları Tatar akınlarına karşı koymak üzere Kazaklar'ı öncü güç olarak örgütledi. Kazaklar kısa bir süre için Ataman Bohdan Hmelnytski önderliğinde bağımsız bir devlet kurdular. XVII. YY ortalarında...