13.4 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 19, 2017
türklerde halı kilim

Orta Asya Türk Halı ve Düz Dokuma Yaygıları – Prof. Dr. Bekir Deniz

Orta Asya Türk Halı ve Düz Dokuma Yaygıları  Belli bir bölgede şu veya bu tarihi dönemde var olmuş giyim gibi özel bir maddi kültür dalının incelenmesi ve yeniden yapımı, değişik kaynakların karmaşık kullanımını gerektirir: Temsiller-antropomorfik...
türk tarihine bakışımız nasıl olmalıdır

Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır? – Nihal Atsız

Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır? Onbeşinci yüzyılda, bizde, belirli bir tarih görüşü vardı; Türk tarihinin en eski çağları olarak Oğuz Han Destanı'ndan bahsolunur, sonra pek kısa bir Selçuk tarihi anlatılarak Osmanlılara geçilirdi. Böylece eski tarihçiler,...

Dünyanın Yüzleşemediği Gerçeği Kırım Gerçeği

Dünyanın Yüzleşemediği Gerçeği Kırım Gerçeği Kırım Meselesi 450 bin Kırım Tatar Türkü bir sabah evlerinden sökülüp vagonlara dolduruldu. Yanlarına hiçbir şey almalarına izin verilmedi. Sürülenlerin çoğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyordu. 28 gün aç susuz yolculuğun...

Bitmek Bilmeyen Diplomasi: İran’ın Nükleer Tarihi

Bitmek Bilmeyen Diplomasi: İran'ın Nükleer Tarihi İran’ın nükleer programı her ne kadar 20. yüzyılın ortalarında faal duruma geçse de, uluslararası politikada bir sorun olarak ortaya çıkmasının 30 yıllık bir geçmişi vardır. İran ve ABD dışında...

İlk Türkoloji Çalışmaları Ve Macaristan Örneği-Orhan Köksal

  İlk Türkoloji Çalışmaları Ve Macaristan Örneği Türkoloji, tarih boyunca yaşamış Türk halklarının tarihi, kültürü, bu halkların bilhassa dilleri ve yazılı metinlerini kapsamına işlemiş, Türk medeniyeti açısından önemli bir bilim dalıdır. Diğer adıyla Türklük biliminin amacını...

Cuci Ulusunun Cenaze Törenlerinde At Kurban Edilmesi

Cuci Ulusunun Cenaze Törenlerinde At Kurban Edilmesi Deşti Kıpçak’ta yaşayan erken dönemin göçebelerinde olduğu gibi geç dönem göçebelerinde de cenaze törenleri daima bir cenaze merasimini ve bir atın kurban edilmesini veya bir kurban merasimini kapsar...

Altay Teorisinin Gizemleri- Dr. Arastu HABİBBEYLİ

Altay Teorisinin Gizemleri Giriş Uzun yıllar hem Sovyet tarih bilimciliğinde hem de bazı Batı bilimsel çevrelerinde Türklerin Ana vatanının Altay dağlarının eteği olmasına ve onların yaşadıkları diğer yerlere göçmen olarak gelmiş olmalarına ilişkin bir sav baskın...

Batı Türkistan Kağanlığındaki Aşinaslı Bir Kağanın Şeceresine Ait Bir Kaynak

Batı Türkistan Kağanlığındaki  Aşinaslı Bir Kağanın Şeceresine Ait Bir Kaynak 1. Giriş Kuzey Avrasya bozkırlarında eski Türk Göçebelerinin, mezarlarının doğu kısmına taş heykeli diktiği iyice bilinir. Şimdi bunların, Moğol bozkırı başta olmak üzere Sayan-Altay Dağları bölgesi...
türklerde ahlak

ORTA ASYA’DAKİ TÜRK KAĞANLIĞI (M.S. 600-800)

Türklerin En Eski Tarihi Türk Kağanlığı’nın Kuruluşu Altıncı yüzyılın ortalarında Altaylarda (Güney Sibirya ve Kuzey Moğolistan), göçebe bir devlet olan Türk Kağanlığı kuruldu (551-744). Bu devlet daha sonra Orta Asya’da önemli roller oynayacaktır. Kaynaklarda “Türk”...

Kutsal Kırgız Kalpağı-Yard. Doç. Dr. Metin ARIKAN/ İsmail Turan KALLÎMCÎ

Kutsal Kırgız Kalpağı Türk Dünyasının en köklü boylarından biri olan Kırgız Türkleri, küreselleşme olarak adlandırılan ve milletlerin kültürünün iç içe geçtiği bir süreçte, içinde bulunduğumuz döneme ayak diremekte, geçmişten günümüze taşıdıkları kültürel varlıklarını tüm zorluklara...