Bozkır Kavimleri Tarihi Öğrenimi

Bozkır Kavimleri Tarihi her şeyden önce incelediğimiz bozkır kuşağında ki kavimlerin ya da bozkır olarak adlandırdığımız çoğunluğu “Orta Asya’da” bulunan kavimlerin, günümüz dünyasında ki siyasi, kültürel ve toplumsal etkilerini bilmek ve anlamak açısından, her şeyden önce bu kavimlerin çoğunluğu ile akraba olduğumuz aynı zamanda ortak bir kültüre sahip olduğumuz gerçeğini de düşünürsek Bozkır Kavimleri hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerektiğini düşünmek doğru bir fikirdir.

Bozkır Kavimlerinden bahsetmeden önce onların yaşadığı Orta Asya’dan bahsetmek gerekir. Orta Asya içinde yaşayan halkların kaderlerinin birbirine bağlı olduğu ve bu halkların birbirleri ile etkileşim içeriden olmak zorunda oldukları bir bölgedir. Bölgenin iklimi ve coğrafi şartları gereği bölgede yaşayan halklar sürekli bir mücadele içerisinde olmuşlardır. Bu coğrafyada yaşamakta olan Türkler genellikle ormanlık ve çöl sahalardan uzak durmuşlar bozkırların geniş ve düz olan coğrafyasında yaşama imkanı bulmuşlardır. Karasal iklime sahip olan Bozkır coğrafyası tarımdan çok hayvancılığa elverişlidir.

Bozkır

Bu nedenle bozkır kavimlerinin temel geçim kaynağını hayvancılık oluşturmuştur. Bozkır kavimleri sürülerine ot ve su bulabilmek için bozkır yaşam biçimini yani “konar-göçer” yaşam biçimini benimsemişlerdir. Evcilleştirilen hayvanların beslenmesi için bazı bitkilerin ekilmesi zorunlu olmuştur. Buda halkların birbiri ile olan mücadelesini doğurmuştur. Bölgede ki bu gelişmeler onların kültürlerini de etkilemiş ve doğal olarak konar-göçer bir yaşam tarzını benimsemişlerdir. Buda farklı topluluklar ile etkileşime sebep olmakla birlikte kendi kültürlerini de etkilemiştir.

Orta Asya büyük bir uygarlık merkezidir; güçlü düşünce akımlarına, dehalara, bilime ve sanata hayat veren mükemmel bir coğrafyadır. Nitekim bölgede ki kavimlerin kurdukları devletler ve bu devletlerin dünyaya olan etkileri de göz önünde bulundurulursa bunun gayet normal olduğunu ve Orta Asya coğrafyasının insanlar üzerinde ki etkisini görmek mümkündür. Tarihi açıdan da yakın bağlarımız olan ve büyük bir kısmının geçmişimizde ki akrabalarımız olduğunu düşündüğümüzde (Göktürkler, Uygurlar vs. )

Orta Asya’dan Anadoluya

Bozkır Kavimlerinin tarihini bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlamaktayız. Yine yakın tarihimize baktığımızda Türkiye Cumhuriyetinden önce bu topraklar üzerinde devlet kuran kurucu unsurda yine Orta Asya dan Anadoluya gelmiş olan Oğuz boylarından Kayılardır.

Yine Avrupa’nın etnik yapısının değişmesinde de Orta Asya’dan bölgeye göç ederek Kavimler göçünün başlamasına neden olan Hunlar, Slavlar, Bulgarlar ve Alanlar neredeyse dünyanın etnik yapısının değişmesine sebep olan bir göç akımının doğurucusu olmuşlardır. Bozkır kavimleri arasında yer alan Türk toplulukları, çok karmaşık etnik mazileri olan toprakların efendisi oldular.[1] Ve ardından efendisi oldukları topraklara kültürlerini taşıdılar.

Cumhuriyet Tarihi Dönemi İncelemeler

Tarihimizi incelerken sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Osmanlı tarihi üzerinden gitmek tarihimizi öğrendiğimiz ve bildiğimiz anlamına gelmez. Hüseyin Nihal Atsızın “Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalı” adlı makalesi de tam da bu konuya açıklık getirmektedir; Göktürklerden tutunda Osmanlıya hatta günümüz Türk devletlerine kadar ki süreç içerisinde ki tüm Türk devletleri aslında tek bir esasa dayalı idi.

Millet yani halk aynı; Türk, sadece devleti kuranlar ve yönetenler ile birlikte bu devletlerin tarih sahnesinde yer aldıkları zaman değişmiştir. Bu bağlantı üzerinden düşünecek olursak tarihimize olan bakışımızda değişir ve öğrenmek ve araştırmak için hatta yeni ilişkiler kurmak anlamında daha büyük adımlar atılabilir.

Türk tarihinin en büyük ve en önemli gelişim noktası olan Orta Asya coğrafyasını incelemek Türk tarihi ve günümüz Türk devletleri ile ilgili incelemeler yaparken bu incelemenin mihenk taşı niteliği taşıyan bir başlıktır. Doğal olarak bu coğrafya da yaşayan halkları incelemekte; onların tarih sahnesine çıkışları, onların yaşam biçimleri, kültürleri, dili, dini ve tarihte ki yerlerini bilmek Türk tarihini incelemede ki en önemli faktördür.

Ayrıca bu faktörler Türk dünyası ile yeni ilişkiler kurmak ve var olan kültürel, siyasi ve toplumsal bağları güçlendirmek açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu incelemeler üzerinde, bu dersi yada eğitimi alan bizler ileride Türk dünyası ile bu konu üzerinde “ortak” çalışmalar yürüterek konuyu daha da genişletebilir ve bilgi birikimini artırarak daha kuvvetli bağlar kurabiliriz.

***

Bozkır Kavimleri ve Orta Asya üzerine yapılan inceleme ve araştırmaların büyük çoğunluğu neredeyse batılılarca yapılmış ve biz asıl Orta Asya kökenli olanlar bu konuda onlardan geride kalmış durumdayız. Bu durumu düzeltmek, köklerimize daha bağlı olmak için ve tarihten gelen bağlarımızdan dolayı Türk dünyası ile daha iyi bağlar kurmak için bu alanda yetiştirilen tarihçi sayısının artması gerekmektedir. Bu ise yine “Bozkır Kavimleri Tarihi” bilgisi ile gerçekleşecektir.

8 YORUMLAR

    • Teşekkür ederiz amacımız Türkiye’de Türk insanının geçmişini öğrenerek bugünü yorumlaması ve daha iyi bir gelecek yaratmasına yardımcı olmak.😊

  1. Bozkır kavimleri çok eski zamanlardan beri günümüze gelen insanların merak ettiği, yaşam tarzlarını düşündüklerimiz ve ilgi çekici bulduğumuz kavimlerdir. Makale çok aydınlatıcı bilgiler sundu ve bize ışık tuttu.

Bir Cevap Yazın