Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar’da Ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi

Bu devlet arşivinin ön okumasının ardından aşağıda verilen bağlantı üzerinden arşiv belgeleri üzerine yazılan çalışmanın tamamını okuyabilirsiniz.  ermeni sorunu  ermeni sorunu

Hiç şüphe edilmesin ki, Osmanlı Devleti’ni yüzyıllar boyunca hükümran kılan ve onu kendisi ile çağdaş olan devletler arasın da seçkin ve egemen kılan sır, Türk ve Müslüman olmayan toplulukları; onların örf, adet ve inançları arasında tefrike gitmeden adaletli bir biçimde idare etmesindedir. Türk devlet geleneğinin en önemli unsurlarından biri olan hoşgörü unsuru sayesinde, Osmanlı Devleti, tarihte hiçbir devlete nasip olmayacak biçimde, halklarını barış, huzur ve refah içerisinde yüzyıllar boyunca bir arada yaşatmayı başarmıştır.

Siyaset gereği, sosyalleştirme metot ve usullerine başvurmadan, batılı devletlerin yaptığı gibi azınlıkları asimile etmeden, bunu yüzyıllar içerisinde sürdürmüş; haklı olarak tarihe ‘Osmanlı yılları’ damgasını vurmuştur. Tarih boyunca Osmanlı dönemi incelendiğinde, her dönemde Osmanlının adil, müşfik ve hoşgörülü idaresini görmek kaçınılmazdır. Türkler patronajları altındaki toplumlara ve azınlıklara karsı sürekli adil, insaflı, dürüst ve müşfik davranmış; koruyucu olmuş ve kesinlikle müstemlekecilik politikası takip etmemişlerdir.

             *** ermeni sorunu

Diğer dinlere ve başka milliyetlere Türk devletlerinin gösterdiği binlerce yıllık müsamaha, tarihi bir gerçektir. Osmanlı, bu müsamaha davranışını adeta sistemleştirmiştir. Bu böyle olmasaydı, batı dünyasında günümüzde pek çok ülkenin din ve dil coğrafyası şüphesiz bambaşka bir görünümde olurdu. Türk, her asırda, her dönemde, gittiği her coğrafya da kurtarıcı olmuş; adalet dağıtıcı, medeniyet kurucu ve özgürlük getirici bir rol üstlenmiştir. Türk arşivleri bunu tarihin canlı şahididir.  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu

ermeni sorunu 2
ermeni sorunu 2

Malumunuz üzere, Yahudiler 1492’den sonra İspanya’da barınamamışlar; kurtuluşu Osmanlı Devletine sığınmakta bulmuşlardır. Fransa’da 1572’de St. Barthélemy katliamı yaşanmıştır. Avrupa din savaşları ile 1648’lere kadar çalkalanmış zayıf düşmüştür. Diğer taraftan bu yıllarda Gayr-i Müslimler, Osmanlının adil yönetimi altında huzur ve güvenlik içerisinde yaşamışlardır. Buna karşılık, Osmanlı Devleti’nin tarihinde, gerek kendi yönetimi altında bulunan toplumların, gerekse kendilerine siyasi ve iktisadi imtiyazlar verdiği Batılı devletlerin sayısız nankörlük ve ihanetleri de yer almaktadır.  ermeni sorunu  ermeni sorunu

Malesef bu sahnede Ermeniler de yer almışlar, asırlarca hoşgörülü ve adil idaresi altında huzur ve refah içerisinde yasadıkları Osmanlı Devleti’ne ihanet ederek; Osmanlı topraklarını bölüp parçalamada kendilerini maşa olarak kullanan Batılı devletlerin tuzağına düşmüş ve onlarla ortak olmuşlardır. Osmanlı-Rus Harbi’nden önce Ermeni meselesi diye bir sorun yoktur. Bu mesele, Rusya’nın, bazı Türk şehirlerini işgal ettikten sonra, buradaki Ermenileri kendi emellerine araç ederek bağımsızlık amacı ile Bab-ı Ali’ye karsı kışkırtmasıyla başlamıştır. Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarına, Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılmasına dair hükümler konulmasından sonra, bu hükümlere dayanılarak, büyük devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç islerine müdahalelerde bulunmasıyla Ermeni meselesi ortaya çıkmıştır.

Makaleyi Ve Belgeyi Okumak Ve İndirmek İçin Tıklayınız

 ermeni sorunu

 ermeni sorunu

 ermeni sorunu

ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu  ermeni sorunu

Bir Cevap Yazın