Türk halk edebiyatı araşıtrmaları tarihinde destanî mahiyetteki eserleri ifade
etmek için çeşitli zamanlarda birbirinden farklı kelimeler kullanılmıştır. Bunların içinde
en çok kullanılan ve bir terim olarak işletilen ise ‘destan’ kelimesidir. Günümüzde destan
kelimesi daha çok kahramanlık temalarının ağır bastığı manzum, manzum-mensur veya
mensur eserler için kullanılan edebî bir terimdir. Aşağıda, genel plânda ve yoğun bir
biçimde, anlatıcılar (kayçılar), teknik özellikleri, mevzular, teşekkül devri ve bir tür
olarak isimlendirilmesi problemlerini ele alacağımız bu çalışmamızda, Altay bölgesi
destanlarının özelliklerini ifade ederken, ‘destan’ kelimesini ‘arkaik kahramanlık
destanlarını’ belirtmek üzere kullanacağımızı söylemek isteriz.

Altay Türk Destanları Makelesini Okumak Ve İndirmek İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın